Tổng bí thư yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô không được lơ là, mất cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội của Hà Nội.

Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới 2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổng bí thư: Không được lơ là, mất cảnh giác

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm phòng Truyền thống của Bộ Tư lệnh Thủ đô  với nhiều hình ảnh, hiện vật tái hiện bề dày truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang Hà Nội qua các thời kỳ cách mạng. Tổng bí thư biểu dương những tích đặc biệt xuất sắc của quân và dân Thủ đô anh hùng.

Tổng bí thư tin tưởng lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, ra sức học tập và rèn luyện, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ phương tiện kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.  

Tổng bí thư: Không được lơ là, mất cảnh giác

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm phòng truyền thống của Bộ Tư lệnh Thủ đô

Từ khi tổ chức lại Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô vào năm 2008 đến nay, Đảng ủy Bộ tư lệnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên bổ sung, kiện toàn tổ chức, ổn định để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

 

Kết quả nổi bật là đã chủ động tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Lực lượng vũ trang Thủ đô thường xuyên duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời  bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng...

Tổng bí thư: Không được lơ là, mất cảnh giác

Tổng bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đơn vị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc nói chung, Hà Nội nói riêng. Bởi Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não về hành chính, chính trị, bộ mặt quốc gia, trái tim của cả nước, nơi diễn ra nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Giữ gìn quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; Không được lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô phải luôn phấn đấu, rèn luyện, tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt và thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo VOV