- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng nay ở Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Phạm Thế Duyệt, Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lão thành cách mạng, bà mẹ VN anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, khách quốc tế...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh đạo thiên tài của Đảng, nhân dân ta, người  thầy vĩ đại của cách mạng VN, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới...

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản VN do Người sáng lập vào năm 1930 cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng VN đã cơ bản hình thành, con đường cứu nước của VN đã cơ bản được xác định. 
Tổng bí thư: Gột rửa chủ nghĩa cá nhân
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản VN, cách  mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Tổng bí thư khẳng định, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao biển rộng.

"Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta", Tổng bí thư nói.

Theo Tổng bí thư, Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ: tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng bí thư: Gột rửa chủ nghĩa cá nhân
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân VN.

VN từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có quan hệ quốc tế rộng rãi. Nhân dân VN từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước VN từ nghèo nàn lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

"Dân tộc VN chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, triển vọng phát triển rất tươi sáng", Tổng bí thư khẳng định.

Đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị

 

Theo Tổng bí thư, cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn giản dị. 

Tổng bí thư cho biết, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước...

"Đây là sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn vĩ đại, một cuộc chiến đấu  khổng lồ như Bác Hồ đã dạy nhưng cũng cực kỳ khó khăn phức tạp".

Tổng bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hơn bao giờ hết phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Đảng phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng chỉnh đốn, ngày càng trong sạch vững mạnh, làm tròn trách nhiệm, là đội tiên phong sự nghiệp cách mạng của nhân dân, đấu tranh ngăn ngừa và phòng chống cho được những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, xa dân. 

Tổng bí thư: Gột rửa chủ nghĩa cá nhân

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ANTĐ

"Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm thuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đọa, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, gột rửa chủ nghĩa cá nhân vì như Người nói: Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mang, của chủ nghĩa xã hội, là thứ gian giảo xảo quyệt, là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu, nó kéo người ta xuống dốc không phanh", Tổng bí thư dẫn lại lời dặn của Bác.

Hồng Nhì