Hôm nay (11/5), TAND Tối cao có văn bản  yêu cầu, kể từ 0h ngày 12/5 đến hết 24h ngày 31/5, Chánh án các Tòa án tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.

Các trường hợp cấp bách ở đây có thể là giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam..., nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời, công chức, người lao động của tòa án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị; phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.

Đối với các tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng thì tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang phải giải quyết.

Trong thời gian này, chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện danh sách cử tri...

Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chỉ đến tòa án làm việc trong những trường hợp thực sự cần thiết; yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người trong suốt thời gian làm việc. Bố trí phòng xét xử trực tuyến nếu có đủ điều kiện.

 

Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16; giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 thì tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án.

Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: gửi đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

TAND tối cao cũng yêu cầu không tổ chức phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng.

Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng, chống dịch. Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử.

Hình ảnh "nhói tim" nơi tuyến đầu chống dịch

Hình ảnh "nhói tim" nơi tuyến đầu chống dịch

Những ngày đầu tháng 5 nóng như thiêu đốt, trên tuyến đầu, bộ đội, công an, y bác sỹ... đội nắng, xuyên đêm làm việc tạo thành "lá chắn thép" chống dịch Covid-19.

T.Nhung