- Bộ trưởng GTVT chiều nay trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ quản lý DN sang làm Chủ tịch HĐTV tổng công ty Đường sắt VN.

Ông Vũ Anh Minh sẽ thay Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông điều hành tổng công ty Đường sắt.

Trước đó, Thứ trưởng Đông được Bộ GTVT phân công phụ trách HĐTV tổng công ty cho đến khi có nhân sự mới được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV thay ông Trần Ngọc Thành bị miễn nhiệm.

Tổng công ty Đường sắt có Chủ tịch mới
Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Anh Minh

Ông Vũ Anh Minh cho biết, tổng công ty Đường sắt VN phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy ông sẽ cùng với tập thể lãnh đạo tổng công ty đoàn kết, tập trung sức lực và trí tuệ để huy động mọi nguồn lực, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển.

 

Chúc mừng ông Vũ Anh Minh, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa hy vọng ông Minh cùng với các thành viên tổng công ty đưa ra những giải pháp kiện toàn đổi mới, sắp xếp lại DN còn thiếu đồng bộ. Đặc biệt, cần xây dựng chính sách hỗ trợ các DN vận tải phát triển, đưa khoa học kỹ thuật vào quản lý.

Nói năng thô lỗ, Phó TGĐ Đường sắt day dứt

Nói năng thô lỗ, Phó TGĐ Đường sắt day dứt

Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội xin lỗi vì những lời nói không đúng.

Vụ mua tàu cũ TQ: Bác tin kỷ luật Chủ tịch đường sắt

Vụ mua tàu cũ TQ: Bác tin kỷ luật Chủ tịch đường sắt

Ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng giám đốc công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Tổng công ty đường sắt VN điều động làm công tác mới từ 15/5.

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt xin từ chức

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt xin từ chức

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết đã có đơn xin từ chức và nghỉ hưu sớm 4 năm so với chế độ với lý do cá nhân.

Vũ Điệp