- Khoảng 15h10 chiều nay, tại ngõ 677 Lạc Long Quân, Hà Nội - người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà mẫu. Sau đó lửa cháy dữ dội....

Cuộn khói bốc cao khiến từ rất xa cũng có thể nhìn thấy.

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây
Từ phía xa vẫn nhìn thấy cuộn khói

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây
Lửa cháy lớn tại khu lán 

Lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường....

Đến 16h30, đám cháy đã được khống chế.

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây

Lực lượng cứu hỏa chữa cháy

 
Cháy nghi ngút sát Hồ Tây

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây
Hiện trường khu nhà mẫu 

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây

Cháy nghi ngút sát Hồ Tây

Trần Thường - Đoàn Bổng