- Ngay trong chiều nay, Bộ Công thương đã ra thông cáo báo chí giải thích về việc dùng văn bản do ông Vũ Huy Hoàng ký từ năm 2015 để trình tại phiên họp Chính phủ ngày 3/2.

Thông cáo báo chí nêu, thực hiện chương trình công tác của Chính phủ năm 2015, Bộ Công thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Hồ sơ nghị định đầy đủ đã được trình Chính phủ vào ngày 14/12/2015 theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi hồ sơ nghị định được trình lên Chính phủ, Bộ đã tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo nghị định theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và ý kiến các thành viên Chính phủ.

Cụ thể, ngày 30/11/2016, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã ký văn bản số 119/BC-BCT báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ. 

Trên cơ sở báo cáo này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 về vấn đề còn có ý kiến khác nhau sau khi đã xin ý kiến thành viên Chính phủ, liên quan đến danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ quốc phòng, an ninh.

Theo Bộ Công thương, để phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, bên cạnh bộ hồ sơ của dự thảo nghị định đã được trình Chính phủ từ cuối năm 2015 (tờ trình do ông Vũ Huy Hoàng ký), Bộ đã bổ sung thêm một báo cáo riêng được đóng dấu treo để giải trình về các nội dung liên quan. Trong văn bản này có các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Chính phủ.

 

Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận và đi đến thống nhất ý kiến với giải trình của Bộ Công thương. Như vậy, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ theo đúng quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

"Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có văn bản báo cáo về dự thảo nghị định và đã thực hiện việc báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ”, Bộ Công thương khẳng định.

Bộ Công Thương trình văn bản từ thời ông Vũ Huy Hoàng

Bộ Công Thương trình văn bản từ thời ông Vũ Huy Hoàng

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 3/2, Bộ Công Thương đã dùng một văn bản do ông Vũ Huy Hoàng lúc còn là bộ trưởng ký, để trình Chính phủ. 

Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Kỷ luật Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Thủ tướng vừa ký các quyết định 106, 107/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương với ông Vũ Huy Hoàng

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công thương với ông Vũ Huy Hoàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

'Sếp' lớn ngành Công thương đi nước ngoài mất hút

'Sếp' lớn ngành Công thương đi nước ngoài mất hút

Phó TGĐ Tổng công ty Điện lực dầu khí đã xin nghỉ phép, đi việc cá nhân ở nước ngoài hơn 3 tuần nay vẫn chưa về.

Thu Hằng