- Ở Mà Sa Phìn có người bố tìm con trong ánh mắt vô vọng, có người anh khóc em đến lạc cả giọng. 

Họ đào bới những gì còn sót lại sau đêm mưa lũ - là đất đá, là máu, là một số vật dụng của người thân với hy vọng có thể tìm thấy thi thể người thân.

Chùm ảnh do PV VietNamNet ghi lại ở Mà Sa Phìn:

Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn
Đường vào Mà Sa Phìn

Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn

Những quả đồi vằn vện vết tích của trận lũ quét kinh hoàng

Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn

Vết tích trận lũ

 
Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn
Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn

Những lán trại của phu vàng bị lũ cuốn trôi

Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn

Một lán của phu vàng sót lại sau trận lũ chênh vênh bên suối

Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn
Chiếc xe máy của một người làm vàng bị cuốn trôi
Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn

Một bãi vàng ở Mà Sa Phìn

Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn

Cận cảnh một hầm khai thác vàng ở Mà Sa Phìn

Tìm người thân trong vô vọng ở Mà Sa Phìn

Cha và anh họ của một phu vàng quê Thanh Hoá tìm người thân trong vô vọng

Hoàng Sang