XEM CLIP CHEN CHÂN LỄ Ở PHỦ TÂY HỒ:

Từ cổng vào đến sân phủ Tây Hồ từ sáng đến trưa chen cứng dòng người vào lễ. Những mâm lễ phải đội lên đầu, len lỏi trong dòng người đông như nêm để vào bên trong phủ dâng lễ. 

Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
10h ngày 11/2, đường dẫn vào bên trong phủ Tây Hồ đông như nêm
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Bàn bầy lễ bên ngoài sân phủ không còn một chỗ trống
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Nhiều người đi lễ phủ hôm nay cho biết: Tết mọi người về quê, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên tranh thủ đi lễ đầu năm
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Càng về trưa dòng người về phủ Tây Hồ đi lễ càng đông
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
 Chuẩn bị mâm quả dâng lễ
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
 
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Trong dòng người đi lễ có rất nhiều người trẻ, trong đó có cả công chắc nhà nước, các nhân viên công ty...
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Muốn di chuyển vào phủ, nhiều mâm lễ phải đội lên đầu
Tết Kỷ Hợi,phủ Tây Hồ,lễ hội 2019
Nghi lễ chém lợn Ném Thượng âm thầm trong lán kín như bưng

Nghi lễ chém lợn Ném Thượng âm thầm trong lán kín như bưng

Sau khi hành lễ, hai “ông ỉn” sẽ được đưa vào khu vực làm cỗ ngọc tế Thánh quây kín như bưng, bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ những người trong ban tổ chức mới được vào.

Nguyên Trí