Nhiều tài liệu bút tích của Tổng bí thư Lê Duẩn được công bố tại triển lãm “Tổng bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Bài nói của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn tại Hội nghị cán bộ phổ biến về Nghị quyết hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III), tháng 5/1969.

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Thư của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn tổng kết phong trào đấu tranh chính trị ở Nam Bộ, năm 1961.

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Thư của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn tổng kết phong trào đấu tranh chính trị ở Nam Bộ, năm 1961.

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, ngày 26/11/1976. Bản đánh máy có bút tích sửa chữa của ông Lê Duẩn.

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Dự thảo Nghị quyết Đại hội III của Đảng Lao Động Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới, tháng 9/1960. Bản đánh máy có bút tích sửa chữa của ông Lê Duẩn.

 
Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Bìa cuốn sách Thư vào Nam của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, tập hợp thư và một số bức điện của đồng chí gửi vào chiến trường miền Nam.

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Thư, điện của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn gửi vào Miền Nam (trong cuốn Thư vào Nam).

Bút tích Tổng bí thư Lê Duẩn trong những văn bản tuyệt mật

Thư, điện của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn gửi vào Miền Nam (trong cuốn Thư vào Nam).

Dòng cảm tưởng của Tổng bí thư về nhà lãnh đạo kiệt xuất Lê Duẩn

Dòng cảm tưởng của Tổng bí thư về nhà lãnh đạo kiệt xuất Lê Duẩn

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trang cảm tưởng trong lễ khai mạc triển lãm nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn.

Bức điện của ông Lê Duẩn trong hồi ký Đại tướng Lê Đức Anh

Bức điện của ông Lê Duẩn trong hồi ký Đại tướng Lê Đức Anh

Ngày 1/4/1975, Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền nhận được điện của anh Lê Duẩn truyền đạt nội dung Nghị quyết Bộ Chính trị họp ngày 31/3/1975 - trích hồi ký Đại tướng Lê Đức Anh.


Theo VOV