Chọn tiêu chí văn hóa làm trọng tâm

Theo ghi nhận, trong 19 tiêu chí về xây dựng NTM chỉ có hai tiêu chí về văn hóa nhưng các tiêu chí này gần như bao hàm hết các tiêu chí còn lại. Bởi xét đến cùng, các tiêu chí xây dựng NTM muốn đạt được kết quả bền vững đều bắt nguồn từ ý thức và sự tự giác của người dân, đó chính là nếp sống văn hóa.

Xác định việc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới chính là kế thừa, phát huy và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với những quy định, tiêu chuẩn phù hợp nên những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Lương Tài ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tiêu chí văn hóa được quan tâm đặc biệt trong xây dựng Nông thôn mới
Tiêu chí văn hóa được quan tâm đặc biệt trong xây dựng Nông thôn mới.

Không gian yên bình, xanh mát của hồ nước, bóng cây cổ thụ vẫn được người dân trân trọng bảo vệ. Hệ thống thiết chế văn hoá như đình, đền, chùa, lễ hội cũng được tu bổ, tôn tạo song hành cùng các công trình văn hóa mới.

Với phương châm xây dựng tiêu chí văn hóa làm trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, cho đến nay, toàn huyện Lương Tài đã thực hiện được 28.173/31.200 hộ đạt Gia đình văn hóa, tương đương 90,3% so với tổng số. Có 102/102 thôn đăng ký xây dựng Làng văn hóa, kết quả bình xét 95 thôn được công nhận (đạt 93,1%), trong đó, có 3 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa 9 năm liên tục trở lên, 10 thôn đạt danh hiệu 6 năm liên tục, 19 thôn đạt danh hiệu 3 năm liên tục.

Thông qua phong trào, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cũng như sự gắn bó, tình làng nghĩa xóm ở từng khu dân cư được khơi dậy và vun đắp. Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái.

 

Sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số gia đình và trẻ em được chăm lo, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Những hủ tục trong việc hiếu, hỉ dần xóa bỏ, hoạt động mê tín dị đoan được đẩy lùi, người dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa mới, tiết kiệm, văn minh trong tổ chức tang ma, cưới hỏi...

Hầu hết các điểm sinh hoạt văn hóa đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như: bàn ghế, âm thanh loa đài, sân khấu… phục vụ nhu cầu của nhân dân. Trong huyện có 25 CLB văn hóa văn nghệ và 81 đội văn nghệ, trong đó 39 đội thường xuyên hoạt động.

Người cao tuổi tập dưỡng sinh, thanh niên, trẻ em đá bóng, đánh cầu

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lương Tài được tờ trang Dân Vận dẫn lời cho biết: “Bây giờ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ở thôn xóm nhộn nhịp lắm, nhất là vào buổi chiều. Cứ sau giờ tan học, tan làm là nhà văn hóa, sân vận động của các thôn, làng lại đông đúc, sôi nổi. Người cao tuổi thì tập tâm năng dưỡng sinh, chơi bóng chuyền hơi còn thanh niên, trẻ em đá bóng, đánh cầu lông...”

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng và bê tông hóa đường liên thôn, liên xã, Lương Tài cũng luôn chú ý thực hiện hài hòa giữa cái cũ và cái mới để bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của mỗi làng quê.

Chính vì vậy, các cấp, ngành, địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái, vận động nhân dân xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo các ao làng, trồng cây xanh ở các trục đường, tăng thêm màu xanh, bóng mát cho xóm làng, bảo vệ môi trường sống của người dân.

Bài: Nguyễn Thị Vân Anh - nhóm PV
Ảnh: Tạ Ngọc Huy Linh - nhóm PV