- Trước 2016, giá các dịch vụ y tế sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lên do tính thêm chi phí trả lương cho nhân viên y tế.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin về điều chỉnh giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình BHYT toàn dân và nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức ngày 7/4 tại Ninh Bình.

Người dân không bị ảnh hưởng

Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế cho biết, hiện nay giá dịch vụ y tế mới chỉ được tính 3/7 yếu tố trực tiếp gồm: Thuốc, vật tư trực tiếp; Điện nước, xử lý chất thải; Duy tu bảo dưỡng thiết bị.

Theo lộ trình, trước 2016, giá dịch vụ y tế sẽ tính thêm chi phí tiền lương. Đến 2018 sẽ tính thêm chi phí quản lý. Năm 2020, sẽ tính thêm chi phí khấu hao tài sản cố định.

Theo ông Liên, khi tính đủ các yếu tố chi phí, nguồn kinh phí của các bệnh viện sẽ do bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán (đối với người dân có thẻ BHYT) hoặc do người bệnh chi trả (nếu không có thẻ BHYT).

Tiếp tục tăng giá viện phí

Hiện giá dịch vụ y tế mới chỉ tính 3/7 yếu tố cấu thành chi phí

Nguồn ngân sách trước đây nhà nước cấp cho bệnh viện sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dân tham gia BHYT và đầu tư cho y tế dự phòng.

 

"Lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế không phải là tăng chi phí để thực hiện các dịch vụ y tế. Việc tính đúng, tính đủ các chi phí là cơ sở để BHYT thanh toán cho các bệnh viện, giúp giảm dần việc cấp ngân sách trực tiếp cho bệnh viện, giúp người dân tham gia BHYT được thanh toán với mức cao hơn", ông Liên nhấn mạnh.

Theo đó việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế không làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi vẫn được BHYT chi trả 100%; Các hộ cận nghèo, trước phải đồng chi trả 20%, hiện theo luật mới chỉ phải cùng chi trả 5%.

Các đối tượng còn lại có thẻ BHYT sẽ không phải chi trả một số khoản chi phí mà trước đây chưa được BHYT thanh toán, đồng thời nếu tham gia BHYT 5 năm liên tục, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6,9 triệu đồng) thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở.

Bệnh viện sẽ 'cạnh tranh' bệnh nhân

Ông Liên cho rằng, với việc tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí, sẽ khuyến khích các bệnh viện phải nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyển thêm nhân lực chăm sóc, thu hút bệnh nhân tốt hơn.

Nếu không có bệnh nhân, bảo hiểm xã hội sẽ không ký hợp đồng, không có kinh phí, bệnh viện sẽ phải đóng cửa.

Do được điều chỉnh mức thu, các bệnh viện có điều kiện mua các loại thuốc, vật tư... với chất lượng cao hơn, làm tăng chất lượng của dịch vụ y tế, tạo điều kiện để các bệnh viện nhất là bệnh viện tuyến dưới có kinh phí để triển khai các dịch vụ, kỹ thuật mới.

Đồng thời, khi tính đủ các chi phí, sẽ chấm dứt tình trạng 2 giá giữa bệnh viện công lập và ngoài công lập như hiện nay. Khuyến khích các bệnh viện công vay vốn, thực hiện xã hội hóa để đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho y tế, tạo cạnh tranh bình đẳng về giá giữa các bệnh viện trong khám, chữa bệnh.

Thúy Hạnh