Thống kê của Bộ LĐTB&XH dựa trên cơ sở báo cáo của gần 25.000 DN thuộc 40 tỉnh thành với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước.

Khoảng 85,6% DN trong số này báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019, trong đó:

Loại hình công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thưởng 2.140 ngàn đồng/người, tăng 36,3% so với 2019.

Công ty CP có vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng 1.360 ngàn đồng/người, bằng 95,8% so với 2019.

DN dân doanh thưởng 790 ngàn đồng/người, bằng 79,8% so với 2019.

DN khu vực FDI thưởng 800 ngàn đồng/người, bằng 56,7% so với 2019.

Theo Bộ LĐTB&XH, mức thưởng cao nhất trong Tết Dương lịch năm 2020 là 3,5 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCM.

Cũng theo thống kê, khoảng 89,3% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Trong đó, loại hình công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước thưởng 6,12 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Loại hình công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng 7,53 triệu đồng/người, tăng 10,6% so với 2019.

 
Thưởng Tết âm lịch cao nhất gần tỷ đồng
Mức thưởng Tết âm lịch năm 2020 cao nhất 950 triệu đồng

Tiếp đó là DN dân doanh thưởng 6,27 triệu đồng/người, tăng 0,5% so với 2019.

DN khu vực FDI thưởng 6,91 triệu đồng/người, tăng 11,1% so với 2019.

Mức thưởng Tết cao nhất cho 1 cá nhân dịp Tết Nguyên đán (Tết âm lịch) là 950 triệu đồng/người tại DN dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh Hải Dương.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2019, tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018...

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, những DN có tiền thưởng Tết cao thường tập trung vào ngành nghề có nhiều lợi thế như ngân hàng, kiểm toán, điện tử. Mức thưởng từ vài tháng lương, có trường hợp cá nhân được thưởng vài trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, có những DN thông báo thưởng khoảng 100.000 đồng/người thuộc các ngành gia công, chế biến.

Quảng Ngãi thưởng Tết cao nhất hơn 600 triệu đồng

Quảng Ngãi thưởng Tết cao nhất hơn 600 triệu đồng

Năm 2019, người hưởng lương cao nhất Quảng Ngãi 308 triệu đồng/tháng, người nhận thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 616 triệu đồng/người.  

Vũ Điệp