Theo kết luận, Thượng tá Huỳnh Thanh Tùng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

Cụ thể, báo cáo không trung thực về giá đất chuyển nhượng để chia tiền chênh lệch; vi phạm quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở; vi phạm về tài chính.

Đồng thời Thượng tá Tùng phải chịu trách nhiệm trong việc trực tiếp chỉ đạo lập các thủ tục không đúng quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo kết luận, khuyết điểm, vi phạm của của ông Tùng là nghiêm trọng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trong quá trình kiểm tra, ông Tùng đã báo cáo trung thực, tự nhận hình thức kỷ luật, nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, sai phạm, khắc phục một phần hậu quả.

Kỷ luật nguyên giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Kỷ luật nguyên giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng nguyên Giám đốc Công an tỉnh Vũ Văn Lâu vừa bị kỷ luật khiển trách vì để xảy ra nhiều sai phạm.

T.Chí