Trước đó, ngày 8/5, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị có tờ trình 124, Bộ Nội vụ có tờ trình 2461 ngày 18/5 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính.

Ông Chính nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2 nhưng đến ngày 21/4, HĐND tỉnh Quảng Trị mới làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch Quảng Trị với ông Nguyễn Đức Chính
Ông Nguyễn Đức Chính. Ảnh: Trần Thường

Phó chủ tịch thường trực Hà Sỹ Đồng thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 1/2 đến khi HĐND tỉnh bầu được Chủ tịch và Thủ tướng phê chuẩn.

Trong thời gian này, Bộ Nội vụ đã 2 lần gửi công văn đề nghị miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính do nghỉ hưu và kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. 

 

Ông Chính sinh ngày 2/12/1959; quê quán ở thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông có trình độ cử nhân Ngữ văn, cử nhân Luật.

Ông Chính được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 17/11/2014. Ngày 30/6/2016, ông tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Chính là Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thu Hằng

Miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban của QH với ông Triệu Thế Hùng

Miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban của QH với ông Triệu Thế Hùng

UB Thường vụ QH ban hành nghị quyết 943 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH đối với ông Triệu Thế Hùng.