- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành ngoại giao rất nặng nề, phải kiên định mục tiêu lợi ích quốc gia, dân tộc là cao nhất, cần nỗ lực hành động quyết liệt trong các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 


Đến dự và phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước ngành ngoại giao sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, những năm qua, các phong trào thi đua của ngành đã lan rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quốc tế trong sáng.

Thủ tướng: Lợi ích dân tộc là cao nhất
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước do Bộ Ngoại giao tổ chức

Thủ tướng đã biểu dương các tập thể, cá nhân điểm hình tiên tiến với tinh thần trách nhiệm cao, bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, tận tụy vì sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

"Đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các mặt công tác như: nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách; đàm phán phân định, cắm mốc biên giới với các nước láng giềng; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, ngoại giao đa phương - kinh tế - văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và thông tin công tác đối ngoại", Thủ tướng phát biểu.

Tranh chấp lãnh thổ khó lường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra những thách thức cho ngành thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự, tập hợp lực lượng, tranh giành ảnh hưởng trong khu vực ngày càng quyết liệt. 

Thủ tướng: Lợi ích dân tộc là cao nhất

Thủ tướng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Biên giới Quốc gia; Huân chương Lao động hạng nhất cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Huân chương Lao động hạng nhì cho Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn


 

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố có biểu hiện gia tăng.

“Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, bối cảnh quốc tế và trong nước đòi hỏi phải kiên định mục tiêu lợi ích quốc gia, dân tộc là cao nhất, đoàn kết nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thủ tướng kỳ vọng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải chủ động, tích cực góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hữu nghị, hợp tác với các quốc gia, bình đẳng cùng có lợi, đồng thời gắn chặt với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

“Thực hiện hiệu quả các biện pháp chính trị - ngoại giao trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đề cao tinh thần đoàn kết quốc tế trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi” – Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng lưu ý, thi đua yêu nước ngành ngoại giao phải rất sáng tạo để “thi đua” với bạn bè quốc tế, cùng với các nước đóng góp có trách nhiệm vào gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.

Thủ tướng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Biên giới Quốc gia; trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Huân chương Lao động hạng nhì cho Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn.

Thái An