Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo "Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các dự thảo Nghị định quy định về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và Đà Nẵng"

Theo đó, để phù hợp với vị trí, vai trò và quy mô của TP Thủ Đức, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và TP.HCM về thành lập Phòng KH-CN (UBND TP Thủ Đức); số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thủ Đức không quá 3 người...

Với việc thành lập Phòng KH-CN, TP Thủ Đức là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất cả nước có Phòng KH-CN.

 
Thủ tướng đồng ý thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ tại TP Thủ Đức
Ngày 31/12/2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức cho lãnh đạo TP.HCM

Trước đó, ngày 24/12/2020, trong cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, TP Thủ Đức được thành lập trên nền tảng khu sáng tạo tương tác cao phía Đông - là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong tương lai. Do đó, việc thành lập thêm Phòng KH-CN là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Thủ Đức phát triển như mong muốn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: TP Thủ Đức phải đạt được sự hài lòng cao nhất TP.HCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân: TP Thủ Đức phải đạt được sự hài lòng cao nhất TP.HCM

“Hài lòng phải thực chất, phải tốt thông qua việc phục vụ người dân hết mình, giống như TP đang duy trì ba địa điểm giải quyết các thủ tục hành chính cho dân hiện nay”, ông Nhân cho biết.

Hồ Văn