Từ ngày 11/11, Thanh Hóa dừng tuyển dụng công chức cấp xã như trước đây để tuyển dụng theo hình thức thi tuyển.

Thủ tướng cho Thanh Hóa thí điểm thi tuyển công chức xã

Từ 1//11, Thanh Hóa tuyển dụng công chức xã qua thi tuyển

Thủ tướng vừa có công văn đồng ý cho tỉnh Thanh Hóa tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức thi tuyển tập trung ở cấp tỉnh.

Theo đó, ngày 11/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về việc tuyển dụng công chức cấp xã.

Kể từ ngày 11/11, tạm dừng tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã để tuyển dụng theo hình thức thi tuyển. Nghiêm cấm UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã khi chưa được thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2015 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

 

Việc tuyển công chức cấp xã bằng hình thức thi tuyển cần đảm bảo trách nhiệm của UBND cấp huyện trong việc quản lý công chức cấp xã; đồng thời lấy ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố vào Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo VOV