Đây là con số đáng chú ý trong báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV, một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Xác minh hàng loạt đơn tố cáo liên quan đến công tác cán bộ

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Bộ Nội vụ tiến hành hơn 40 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch liên quan đến công tác cán bộ. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ tiến hành 7 cuộc kiểm tra về những nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Thu hồi hơn 500 quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai quy định
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng về kiểm tra công vụ làm việc tại tỉnh Tuyên Quang ngày 21/8

Trong đó có việc kiểm tra, xác minh một số nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ; kiểm tra công tác tổ chức thi và chấm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, bộ cũng rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo đối với Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972; kiểm tra, xác minh các đơn tố cáo tại Đại học Quốc gia Hà Nội; đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang khiếu nại quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cách chức đối với ông...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, trong thời gian từ 2017 - 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành hàng ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất và tiếp nhận 4.140 thông tin phản ánh từ phương tiện thông tin đại chúng và công dân (3.875 thông tin qua đơn thư, 265 thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng).

Thu hồi, hủy bỏ hàng trăm quyết định

Ngoài ra, 92 bộ, ngành, địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Nhiều trường hợp sai phạm bị xử lý bằng hình thức thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định.

Số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ từ báo cáo của 78/92 bộ, ngành, địa phương trong 3 năm qua đã thu hồi quyết định tuyển dụng 252 trường hợp; thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm 271 trường hợp.

 

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp 118 trường hợp; xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức 53 trường hợp; thi hành kỷ luật 53 trường hợp; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm; 967 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý khác.

Hiện còn 14 đơn vị chưa gửi báo cáo, Bộ Nội vụ đang tiếp tục đôn đốc, trong năm nay sẽ hoàn thành và báo cáo Thủ tướng.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thấy sai sót và tự khắc phục những vi phạm trong công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, có 133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương; 7 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm; 45 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 8 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; 61 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Thu hồi hơn 500 quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai quy định
Chánh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hòa Bình ngày 8/6

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tự xử lý các sai phạm. Cụ thể, thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút đối với 59 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm đối với 27 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận đối với 87 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với 2 trường hợp.

Cùng với đó là xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đối với 7 trường hợp; chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 2.176 trường hợp; xử lý theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị (về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát) và Kết luận số 48 (về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43) đối với 249 trường hợp.

Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ rõ, những tồn tại, hạn chế, sai phạm chủ yếu phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra là tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt không đúng tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn hoặc thời gian công tác, không thực hiện đủ trình tự trong việc kiểm tra, sát hạch hoặc xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Một số địa phương ban hành chính sách thu hút không phù hợp quy định (đối với tuyển dụng đặc biệt không qua thi); không thực hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm các trường hợp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, không có trong quy hoạch, có số lượng cấp phó vượt quy định...

Thu Hằng

Cả nước có 110 thứ trưởng và tương đương, 201 phó chủ tịch tỉnh

Cả nước có 110 thứ trưởng và tương đương, 201 phó chủ tịch tỉnh

Tính đến nay, cả nước có 110 Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó có 4 bộ vượt số lượng cấp phó so với quy định; có 201 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giảm 16 người.