Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra công tác cán bộ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 đến 30/9/2019.

Theo đó, UBND tỉnh này tổ chức một kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 (tổ chức năm 2018) bằng hình thức thi tuyển và tuyển dụng được 91 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 11 công chức ngạch cán sự.

Phát hiện nhiều bài bị sửa điểm trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk
Thông tin về lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Trong quá trình thi xảy ra tình trạng điểm ghi trong một số bài thi, phiếu điểm có sửa chữa nhưng không có chữ ký của hai giám khảo. Việc chấm điểm, cộng điểm, vào điểm một số bài thi môn kiến thức chung và môn viết chuyên ngành còn có sai sót...

15 lãnh đạo, quản lý thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn

Đến thời điểm thanh tra, còn 17 trường hợp được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Qua kiểm tra 50 hồ sơ, Thanh tra Bộ phát hiện một trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt nhưng chưa có quyết định tuyển dụng viên chức (trường hợp này đã nghỉ việc từ tháng 9/2017); 7 công chức tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Thanh tra Bộ cũng cho hay, đối với các trường hợp bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Cụ thể, 4 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức hiện giữ; 4 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương; 2 công chức chưa có chứng chỉ tin học; 10 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo hoặc nghiệp vụ chuyên ngành.

Ngoài ra còn có một công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm và một trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với bảy công chức còn chậm so với quy định. Một số hồ sơ bổ nhiệm có sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản, giấy chứng nhận sức khỏe không đúng quy định hoặc không phù hợp tại thời điểm bổ nhiệm.

 

Đối với các trường hợp bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, tổ chức: có 85 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Đáng chú ý là có 2 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng trước đó không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; một trường hợp được xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên khi chưa đủ 60 tháng; hai cơ quan, tổ chức chưa cung cấp hồ sơ bổ nhiệm đối với hai công chức.

Ngoài ra còn có 123 quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu còn chậm so với quy định, trong đó có 14 quyết định bổ nhiệm lại không đảm bảo tính liên tục.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền 3  trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; 1 công chức cấp xã chuyển thành công chức cấp huyện khi chưa đủ thời gian công tác; 62 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục; 1 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của hai trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ bổ nhiệm, thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh và trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ cũng đề nghị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay. Các trường hợp bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn phải đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2020.

Cùng với đó, miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Chủ tịch tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Chính phủ tính toán tăng lương sau 1/1/2021

Chính phủ tính toán tăng lương sau 1/1/2021

Chia sẻ với báo chí bên lề QH vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhìn nhận ngân sách năm nay rất khó khăn do cú sốc Covid-19.

Thu Hằng