Thanh tra Chính phủ vừa có buổi làm việc và công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Bình Dương trong vòng 60 ngày.

Quyết định do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn công bố, giao ông Trần Văn Mây (Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục III) làm trưởng đoàn.

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai tại Bình Dương
Khu đất công liên quan đến việc chuyển nhượng trái phép tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện việc thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết năm 2019; Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trong giai đoạn từ đầu năm 2012 đến hết năm 2019.

 

Đồng thời, đoàn cũng sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của DN Nhà nước, DN cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trong giai đoạn từ đầu năm 2011 đến hết năm 2019).

Ngoài ra, đoàn cũng thanh tra về việc quản lý đầu tư xây dựng và các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo Nghị quyết 116/NĐ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ trong giai đoạn từ 1/1/2011 đến 31/12/2019).

Theo dự kiến, công tác thanh tra sẽ diễn ra trong 60 ngày. 

Thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo tại hàng loạt bộ ngành, địa phương

Thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo tại hàng loạt bộ ngành, địa phương

Trong năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo, số lượng cấp phó, sử dụng biên chế... tại hàng loạt bộ ngành, địa phương.

Xuân An