Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa ký thông báo số 1169 kết luận kiểm tra về khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường trong khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm.

Theo kết luận, qua kiểm tra và rà soát, đã có đủ cơ sở để xác định vị trí ranh giới, số thửa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố ở 3 phường nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ: 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh KĐTM Thủ Thiêm
Hơn 20 năm, KĐTM Thủ Thiêm vẫn dang dở với nhiều lý do

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận số 1483 năm 2018 (về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về KĐTM Thủ Thiêm).

Kết luận năm 2018 khẳng định, chỉ có diện tích 4,3ha nằm ngoài ranh, còn vị trí ranh giới, số thửa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố ở 3 phường nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, qua quá trình thông báo và đối thoại, người dân thuộc 5 khu phố ở 3 phường không đồng ý với nội dung tại thông báo tại kết luận 1483 và tiếp tục đưa ra một số tài liệu, chứng cứ chứng minh diện tích đất khiếu nại nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm. 

Từ những khiếu nại đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ kiểm tra liên ngành cùng với các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - Môi trường… rà soát lại.

Kết quả kiểm tra, rà soát lại (theo thông báo 1169 nói trên), Thanh tra Chính phủ kết luận có cơ sở khẳng định các bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ cung cấp và 02 ban đồ do các cơ quan của UBND TP.HCM cung cấp là bản đồ xác định về ranh quy hoạch được UBND TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367 TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, chỉ có 4,3ha (thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ, nay là khu phố 1, phường An Khánh, TP Thủ Đức) nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm là đúng như thông báo kết luận 1483 năm 2018.

Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, kết quả kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào vị trí ranh giới bản đồ địa chính quận 2 từ khi thành lập quận (tháng 3-1997) thì số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại là 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

 

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định các tài liệu mà người dân khiếu nại dựa vào đó để chứng minh đất nằm ngoài ranh quy hoạch là xuất phát từ việc làm không đúng của UBND TP và của kiến trúc sư trưởng TP. 

 Vì vậy, Thanh tra Chính phủ cho rằng, hoàn toàn không có cơ sở xem xét khiếu nại của người dân.

Từ kết luận nói trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND TP.HCM thực hiện một số nội dung sau:

Đối với các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND TP.HCM xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ: 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh KĐTM Thủ Thiêm
Hình ảnh người dân Thủ Thiêm nộp đơn khiếu kiện tại UBND quận 2 cũ (nay là TP Thủ Đức)

Đối với UBND TP.HCM, tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Văn bản số 43/TB-VPCP Ngày 20/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm đã nêu tại phần kết quả kiểm tra.

Kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất đai tại KĐTM Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367 TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với mong muốn xây dựng khu đô thị hiện đại, mang tầm quốc tế.

Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, người dân nằm trong vùng quy hoạch đã không đồng thuận và nhiều lần khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương. Đến năm 2018, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận 1483, chỉ công nhận 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm, các thửa đất của 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh.

Các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường tiếp tục không đồng thuận và khiếu kiện kéo dài. Quá trình từ đó đến nay nhiều lần UBND TP, Thanh tra Chính phủ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành đã lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra lại các khiếu nại của người dân và đi đến kết luận như nói trên.
TP.HCM bổ sung 1.300 tỷ đồng bồi thường cho người dân Thủ Thiêm

TP.HCM bổ sung 1.300 tỷ đồng bồi thường cho người dân Thủ Thiêm

Kinh phí bổ sung được sử dụng từ nguồn thu tiền đấu giá quỹ sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hồ Văn