- Trong 16 bộ ngành, địa phương có tên trong danh sách thanh tra hành chính và chuyên đề năm 2017 của Bộ Nội vụ, có 14 cơ quan sẽ thanh tra về việc bổ nhiệm công viên chức lãnh đạo, quản lý.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2017 vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về cán bộ công chức, viên chức; quản lý biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; cải cách chế động công vụ, công chức; công tác văn thư lưu trữ tại 16 bộ ngành, địa phương. 

Cụ thể thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì thanh tra về cán bộ công chức, viên chức, trong đó có việc tuyển dụng công viên chức và bổ nhiệm công viên chức lãnh đạo, quản lý tại 11 tỉnh thành và 3 bộ ngành. 

Đó là các tỉnh Lai Châu, Tiền Giang, Bến Tre, Gia Lai, Sóc Trăng, Lào Cai, Quảng Trị, Ninh Thuận, Long An, Bình Định, Bắc Cạn. 

Ba đơn vị còn lại nằm trong danh sách thanh tra về việc tuyển dụng công viên chức, bổ nhiệm công viên chức lãnh đạo, quản lý là Tổng cục Biển và Hải đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Mội trường, Ủy ban Chứng khoán thuộc Bộ Tài chính cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Riêng 2 cơ quan: Bộ TT&TT và Học viện Hành chính Quốc gia không có nội dung thanh tra về việc bổ nhiệm công viên chức lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng tiến hành thanh tra một số nội dung về quản lý biên chế công viên chức, nâng bậc lương trước thời hạn, số lượng cấp phó, chế độ tiền lương… 

Ngoài ra, trong năm 2017, Ban thi đua khen thưởng TƯ sẽ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng tại TƯ hội Nông dân VN và 7 địa phương. 

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng chủ trì thanh tra việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại 6 địa phương.

Thu Hằng