Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội cơ bản có sự chuyển biến khá tốt, nhất là trong việc tham gia Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. Nhân dân đồng tình hưởng ứng như tự giác tham gia đóng góp vật chất xây dựng giao thông nông thôn, giữ gìn cảnh quang và vệ sinh môi trường, hưởng ứng thực hiện các đề án phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao mức sống người dân.

Thạnh Phú Đông đặt mục tiêu xã nông thôn mới vào năm 2020
Thạnh Phú Đông đặt mục tiêu xã nông thôn mới vào năm 2020

Bộ mặt nông thôn xã Thạnh Phú Đông đang từng bước chuyển mình, các tiêu chí "cứng" được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Hệ thống giao thông từ xã đến huyện trên 8,6km và các đường trục ấp trên 9,7km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn. Chất lượng đời sống người dân từng lúc được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 35 triệu đồng tăng lên 45,3 triệu đồng/người/năm vào năm 2019. Người dân quan tâm phát triển kinh tế, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 92,8%. Số hộ dân sử dụng điện an toàn đạt trên 99%. Quốc phòng và an ninh trên địa bàn xã được giữ vững ổn định. 

 

Hiện xã còn 5 tiêu chí phấn đấu thực hiện, trong đó tiêu chí số 16 cơ bản đạt, tiêu chí số 17 đạt 5/8 chỉ tiêu, tiêu chí số 5 và 13 đạt trên 30%, tiêu chí số 6 chưa đạt.

Để xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2020 thì xã đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại như tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, cả hệ thống chính trị tập trung vận động thành lập các tổ hợp tác và tiến tới thành lập hợp tác xã nông nghiệp. Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, chúng tôi cũng đã chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa các ấp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hết sức quan tâm và tập trung xây dựng tiêu chí số 17 về môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt 15 phần việc của hộ gia đình, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 vào 6 tháng đầu năm 2020.

Trong đó, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân quyết tâm thực hiện đạt các tiêu chí; tập trung rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí còn khiếm khuyết để hoàn chỉnh và củng cố; chuẩn bị điều kiện cần thiết để thành lập Hợp tác xã... Đặc biệt, để Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới đạt kết quả cao hơn, các ấp xác định rõ nội dung cần thực hiện để có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể và vận động người dân tham gia cho phù hợp.

Thanh Lan