Thành phố Sơn La có diện tích tự nhiên hơn 32.000ha, gồm 5 xã, 7 phường với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Các xã chiếm 79% diện tích tự nhiên của thành phố, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các xã gần 11.000ha.

Thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Sau 8 năm triển khai xây dựng NTM, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 238 tỷ đồng; vốn huy động từ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng trên 763 tỷ đồng.

Đến nay, trên 215 km đường giao thông thôn trên địa bàn các xã được cứng hóa, sửa chữa, nâng cấp; 94,96% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động tại các xã; 100% số xã có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn; 100% số nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa; 100% xã có nhà văn hoá đảm bảo theo quy định…

 

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019 ước đạt 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,93%..

Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức thiết thực, duy trì và phát triển cây xanh trồng tại các tuyến đường, các khu dân cư, công sở, trường học nhằm tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Phong trào “5 không, 3 sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả…

Hiện hơn 97% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; rác thải đô thị được thu gom, xử lý tại Bãi chôn lấp xử lý tại bản Pát, xã Chiềng Ngần từ năm 2014 với tỷ lệ thu gom ước đạt trên 94%; đang triển khai dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại xã Chiềng Xôm, công suất xử lý 10.000m3/ngày…

Bài: Nguyễn Thu Hà - nhóm PV
Ảnh: Đinh Thị Ánh Tuyết - nhóm PV