Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Quyết định này cũng giao UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Lai Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thành phố Lai Châu về đích nông thôn mới
Thành phố Lai Châu về đích nông thôn mới

TP Lai Châu có 2 xã (San Thàng, Nậm Loỏng) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong quá trình xây dựng NTM, xác định 3 tiêu chí: thu nhập, môi trường, nhà ở dân cư là các tiêu chí khó đạt, trong đó thu nhập là tiêu chí mang tính quyết định, TP tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, hình thành các khu vực sản xuất hàng hóa; vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng chè, cây ăn quả; phát triển vùng sản xuất rau, vùng trồng hoa; tập trung phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại.

 

Với sự quyết tâm, đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM sớm hơn kế hoạch, trong đó San Thàng năm 2014, Nậm Loỏng năm 2017.

Sau khi đạt chuẩn NTM, các xã tiếp tục kiện toàn các ban chỉ đạo, xây dựng chương trình, mục tiêu nhiệm vụ để nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

Từ năm 2010 đến tháng 7/2019, 2 xã đã huy động doanh nghiệp ủng hộ 350 triệu đồng, nhân dân hiến 44.800m2 đất, đóng góp trên 53 nghìn ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp, làm mới gần 40km đường xã, liên xã, hơn 17km đường trục chính nội đồng, 16 công trình kênh mương thủy lợi với tổng chiều dài trên 7km; xây dựng mới 36 phòng học, 6 phòng học chức năng; sửa chữa, làm mới 17 nhà văn hóa bản…

Từ các chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển sản xuất, nhân dân 2 xã đã mở rộng diện tích, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa (chè, mắc-ca, cây ăn quả), vùng chăn nuôi tập trung với hàng trăm mô hình kinh tế hiệu quả cao cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm… Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của thành phố năm 2018 lên 32,53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%, thành phố không còn nhà tạm.

Bài: Đoàn Kiều Nga - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Anh Phương - nhóm PV