- Theo Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn, nhiều cơ quan đã tinh giản biên chế nhưng sau khi đưa một số công chức ra khỏi bộ máy thì lại tuyển mới đúng bằng số đã giảm.


Chiều 14/3, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ban chỉ đạo đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đã họp phiên thứ hai, lấy ý kiến lãnh đạo các bộ, ngành để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị trong tháng này.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban soạn thảo, Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án và tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học.

Tinh giản nhưng không làm xáo trộn

Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đưa ra khỏi công vụ những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, công vụ; xác định rõ biên chế, cơ cấu cán bộ, công chức trong 100% cơ quan, tổ chức hành chính của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng


Tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cũng như các nhóm giải pháp trong đề án. Các ý kiến đề nghị việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức phải bảo đảm tính đồng bộ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm tư, tư tưởng của cán bộ, công chức. Đồng thời, phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, công bằng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; bảo đảm sự hoạt động liên tục, bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Nhiều nhóm giải pháp đã được đề án đề ra, liên quan đến cơ chế quản lý cán bộ, công chức, sắp xếp lại tổ chức; đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ quan, tổ chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Lập cơ quan quốc gia quản lý biên chế

 

Trong năm 2013 và 2014, mục tiêu của đề án là tạm thời không tăng biên chế trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, trừ tổ chức thành lập mới hay bổ sung nhiệm vụ, không tăng cơ quan hành pháp từ Trung ương đến địa phương, không giao biên chế cho công việc có tính thời vụ, giai đoạn. Kiên quyết xóa bỏ bao cấp về kinh phí hoạt động đối với các tổ chức hội. Đổi mới tuyển dụng cũng như cơ chế đánh giá cán bộ công chức. Sắp xếp lại bộ đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu thành lập cơ quan về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức.

Dự kiến đề án được thực hiện từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2020.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là một vấn đề khó, nhạy cảm, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tinh giản biên chế là điều cần thiết, tinh giản theo hướng giảm số lượng, từ đó cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức một cách hợp lý. Phạm vi đối tượng sẽ áp dụng trong toàn bộ khối cán bộ, công chức trong tất cả các cấp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, đối tượng công chức cấp xã cũng rất cần được rà soát lại vì đội ngũ này rất lớn. Hiện chưa đặt vấn đề tinh giản đội ngũ viên chức trong đề án.

Đồng ý với việc thành lập một cơ quan quản lý biên chế công chức của quốc gia, song Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan này không phải là nơi “xin-cho”, tạo tầng nấc hành chính trung gian để tạo ra nhũng nhiễu, bất cập mà chỉ là cơ quan quản lý, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh rõ hơn, cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào những vấn đề lớn và tương thích với những đề án được trình Bộ Chính trị; đồng thời đưa ra đồng bộ các nhóm giải pháp, các chính sách cả đầu vào và tinh giản biên chế, đi sâu vào việc khắc phục những bất cập trước đây để giải quyết tình hình sắp tới. Đây là vấn đề bức xúc, triển khai càng sớm càng tốt, phù hợp với lộ trình và tinh thần đề án.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết những năm qua, thực hiện Nghị định 132/2007/NQ-CP, nhiều cơ quan đã tiến hành tinh giản biên chế nhưng kết quả thu được còn rất hạn chế, chưa triệt để. Nhiều cơ quan sau khi đưa một số cán bộ công chức ra khỏi bộ máy thì lại tuyển mới đúng bằng số đã giảm.

PV(theo TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ)