Tối nay (15/10), Thái Bình đã ban hành văn bản thay đổi 1 số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ ngày mai, các trường hợp về tỉnh không phải cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính, trừ vùng đỏ, vùng cam và nơi đang phong toả.

Chia 2 nhóm, không tiếp nhận người về từ vùng đỏ, cam.

Cụ thể, tất cả người đến, về Thái Bình phải có có giấy tờ tuỳ thân, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR-code ở chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh.

Ban chỉ đạo các cấp phân thành 2 nhóm đối tượng để quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch.

Nhóm 1 là đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều. Liều cuốt cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến, về tỉnh) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương).

Nhóm 2 là người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-I9.
 
Thái Bình lưu ý không tiếp nhận người đến/về tính từ vùng địch cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ) và các vùng đang phong toả.

Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm cập nhật phân vùng cấp độ dịch theo thông báo của Bộ Y tế.

Thái Bình không tiếp nhận công dân về từ vùng cam, đỏ, chưa bỏ hẳn PCR
Chốt kiểm soát Thái Bình vẫn kiểm soát chặt người ra vào

Các trường hợp đặc biệt (thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa, hoàn thành cách ly tập trung, đi khám chữa bệnh...) từ vùng dịch cấp độ 3 vùng cam, vùng đỏ và các vùng phong toả khi vào tỉnh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định chung, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, xuất trình các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh.

Đối với các trường hợp vào tỉnh để thực hiện công vụ hoặc các đơn vị, doanh nghiệp mời người lao động từ các địa phương này đến làm việc tại Thái Bình thì phải có quyết định cử/mời người, kế hoạch làm việc, phương án vận chuyển, di chuyển. sinh hoạt đảm bảo an toàn và được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi đến làm việc. 

Các đoàn ngoại giao thuộc thẩm quyền đón và làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Các trường hợp lưu trú/cư trú tại tỉnh thì phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sau:

Người thuộc nhóm 1, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.
 
Người thuộc nhóm 2, phải cách ly tại nhà nơi lưu trú 14 ngày tính từ ngày đến, về địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.
 
Riêng đối với người về từ các địa phương có số mắc Covid-19 cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An...) thực hiện như sau:

 

Nhóm 1: Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày tính từ ngày đến/về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu. ngày thứ 7. Các trường hợp này tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.
 

Thái Bình không tiếp nhận công dân về từ vùng cam, đỏ, chưa bỏ hẳn PCR
Nam Định giáp Thái Bình đã bỏ PCR cho công dân vào tỉnh


Nhóm 2: Cách ly y tế tập trung 14 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

Đối với người đến, về từ  vùng vàng.

Người thuộc nhóm 1: theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày.
Người thuộc nhóm 2: theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày.

Đối với người đến, về từ vùng xanh:

Người thuộc nhóm 1: tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh.
Người thuộc nhóm 2: tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh.

Trường hợp địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo các điều kiện theo quy định và người dân đồng ý cách ly tập trung thì tổ chức thực hiện cách ly tập trung thay cho cách ly tại nhà.

Đối với người tỉnh Thái Bình khi ra tỉnh ngoài .

Người tỉnh Thái Bình không đến các địa phương ở vùng cam, vùng đỏ và các vùng đang phong toả, hạn chế đến các vùng xanh, nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt là những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

Cán bộ, người lao động của các đơn vị khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị. Khi quay trở về tỉnh phải thực hiện các quy định tại mục 1 và mục 2 của văn bản trên.

Công dân từ tỉnh ngoài về Hải Phòng: Người vào, xe ở lại

Công dân từ tỉnh ngoài về Hải Phòng: Người vào, xe ở lại

Đi thuận lợi qua 14 tỉnh, thành phố khi về tới Hải Phòng, công dân buộc phải đi taxi Én Vàng về nhà. Ô tô riêng của họ bị yêu cầu để lại.

Nguyễn Thu Hằng