Thời gian qua, có thông tin dư luận cho rằng ông Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình là quá nhanh, chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đã giao Ban tổ chức Tỉnh ủy truy lục hồ sơ, rà soát, kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung dư luận quan tâm.

Theo đó, ngày 14/7, Ban thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức đã họp, nghe Ban tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ.

Sau khi xem xét các thông tin liên quan, Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo luận, phân tích và đi đến thống nhất kết luận các vấn đề liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Thận tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng Kiểm sát hệ chính quy 4 năm (từ tháng 9/1991 đến tháng 6/1995); cử nhân Luật (hệ chuyên tu từ tháng 5/2001 đến tháng 1/2003) và thạc sỹ quản lý kinh tế (từ tháng 9/2012 đến tháng 1/2015).

Trước khi giữ chức vụ hiện nay, ông Thận là Giám đốc Sở Nội vụ, nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ.

Ông Thận là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có năng lực lãnh đạo, quản lý; luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công; được tập thể cấp uỷ, chính quyền tỉnh và huyện Quỳnh Phụ đánh giá cao.

 

"Việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; được cấp có thẩm quyền xem xét thấu đáo và quyết định khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Trung ương và của Ban thường vụ Tỉnh ủy", thông cáo của Tỉnh ủy Thái Bình nêu rõ.

Thái Bình bác chuyện bổ nhiệm thần tốc Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Khắc Thận
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận 

Việc xem xét về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch công chức ở thời điểm ông Thận được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ đã được Thường trực Tỉnh uỷ và Ban thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015 xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo.

Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, việc ông Thận được điều động, bổ nhiệm và giới thiệu bầu giữ 8 chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp tỉnh trong 13 năm đều gắn với những yêu cầu cụ thể của công tác cán bộ ở địa phương.

Tất cả việc điều động, bổ nhiệm liên quan đến cán bộ này đều được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ. Sau đánh giá, tổ chức đã thực hiện việc bổ nhiệm ông Thận đúng quy trình.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình khẳng định: "Việc một số kênh thông tin thời gian qua đã phản ánh sự việc liên quan đến quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Khắc Thận với một số nhận định, quy kết là chưa thật chính xác, một chiều, thiếu khách quan và chưa được các cơ quan có trách nhiệm kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ nói riêng và công tác cán bộ của tỉnh Thái Bình nói chung".

Hoài Anh

Phó Chủ tịch Thái Bình lên tiếng về việc được bổ nhiệm thần tốc

Phó Chủ tịch Thái Bình lên tiếng về việc được bổ nhiệm thần tốc

Trước những thông tin cho rằng Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận được “bổ nhiệm thần tốc”, người trong cuộc đã lên tiếng và khẳng định bản thân ông không phải con ông, cháu cha...