- Sáng nay, Đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo VN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp nội bộ phiên toàn thể đầu tiên. 501 đại biểu tham dự.

Không kiểm duyệt báo chí nhưng nhà báo phải có lương tâm

 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu cho hay, Đại hội sẽ nghiêm túc đánh giá hoạt động của Hội 5 năm qua, khẳng định, biểu dương nỗ lực, cố gắng, thành tựu và những đóng góp quan trọng của báo chí cả nước và Hội nhà báo VN.

Tăng cường bản lĩnh, đạo đức của báo chí
Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu

Đại hội cũng sẽ xem xét sửa đổi bổ sung điều lệ Hội, bầu Ban chấp hành TƯ Hội khóa 10...

Giải thể đơn vị hoạt động không hiệu quả

Trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội nhà báo VN khóa 9, Phó Chủ tịch Hội Hà Minh Huệ cho biết, nhiệm kỳ 2010 - 2015, báo chí và đội ngũ người làm báo phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, quy mô và loại hình, công nghệ và có những bước tiến quan trọng về chất lượng.

Tăng cường bản lĩnh, đạo đức của báo chí
Phó Chủ tịch Hội nhà báo VN Hà Minh Huệ

Báo cáo cũng nhận định, sự phát triển tốc độ cao của báo điện tử cùng tính chất tích hợp truyền thông đã mở ra khả năng to lớn cho việc truyền tải, thu nhận thông tin.

Báo chí đi đầu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, báo chí cũng là một trong những lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ việc tiêu cực tham nhũng đã được báo chí góp phần đưa ra ánh sáng.

Phó Chủ tịch Hội nhà báo VN cũng cho biết thêm, công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên đã được đổi mới. Theo đó đã có thêm 3 Liên chi hội, 40 chi hội được thành lập. Tổng số hội viên hiện nay đạt trên 22.000, tăng trên 5.000 so với đầu nhiệm kỳ.

Hội đã rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả, xóa tên những tổ chức Hội và hội viên vi phạm của điều lệ Hội. Năm 2014, TƯ Hội giải thể 27 chi hội, xóa tên 371 hội viên.

Thông tin còn sa đà, giật gân

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm của báo chí như: Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí còn nhiều hạn chế bất cập, chưa chủ động dự báo, định hướng thông tin trước các sự việc phức tạp nhạy cảm...

Tăng cường bản lĩnh, đạo đức của báo chí

Một số cơ quan báo chí và nhà báo thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hóa, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ chính.

"Đặc biệt, thông tin trên một số báo, tạp chí, nhất là báo điện tử, trang thông tin điện tử, ấn phẩm phụ còn thiếu chính xác , thiếu tính văn hóa, nhân văn, sa đà giật gân, câu khách,để lộ bí mật, đưa tin nhiều về tiêu cực, mặt trái của xã hội" - báo cáo chỉ ra.

"Nhiều cơ quan báo đài mở thêm ấn phẩm phụ, kênh sóng, chương trình theo hướng xã hội hóa nhưng quản lý không chặt chẽ nội dung và chất lượng, còn khai thác, sử dụng, lệ thuộc thông tin, phim ảnh, chương trình nước ngoài với tỷ lệ cao, thiếu chọn lọc về văn hóa, thậm chí có sai lệch về chính trị".

Báo cáo của Ban chấp hành cũng nêu mạng xã hội đã tạo nên một loại hình truyền thông phi chính thống, tác động ngày càng mạnh đến dư luận xã hội, nhưng các cơ quan báo chí và nhà báo chưa nhận rõ, đầy đủ thách thức lớn này để "tranh giành công chúng, hạn chế mặt trái và ảnh hưởng tiêu cực của nó".

Một số nguyên nhân của những hạn chế được xác định là do bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của người làm báo, trong đó có cả người đứng đầu cơ quan báo chí còn bất cập, hạn chế; Chế độ chính sách đối với báo chí và người làm báo còn những mặt lạc hậu, bất cập, không khuyến khích người làm báo phát huy ở mức cao khả năng của mình; Những mặt trái của của việc sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, blog cá nhân ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động báo chí...

Chiều nay, Đại hội sẽ họp tổ giới thiệu người vào Ban chấp hành khóa mới, thảo luận dự thảo các văn kiện.

Hồng Nhì

VN có 845 cơ quan báo chí, gồm 199 báo in và 646 tạp chí, 1 hãng thông tấn quốc gia, 2 đài phát thanh truyền hình quốc gia, 1 đài truyền hình của ngành, 64 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, 98 cơ quan báo chí điện tử...