- Theo luật Cư trú sửa đổi vừa được QH thông qua chiều 20/6, phải tạm trú 2 năm tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương mới được đăng ký thường trú chứ không phải 1 năm như hiện nay.

Luật Cư trú hiện hành chỉ quy định 1 năm cho trường hợp này, qua thực tế, theo Thường vụ QH, như vậy là quá ngắn.

Tình trạng tăng dân số cơ học tại các thành phố trực thuộc trung ương ngày càng cao cũng đang gây mất cân đối về phân bố dân cư và an sinh xã hội, tạo nên sức ép rất lớn về các vấn đề xã hội liên quan, dẫn đến việc quản lý trật tự, an toàn xã hội, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công gặp nhiều khó khăn.

 
Tạm trú 2 năm mới có hộ khẩu thành phố
Chiều 20/6, QH biểu quyết thông qua luật Cư trú sửa đổi. Ảnh: Minh Thăng

Tăng thời hạn lên 2 năm sẽ góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân đang cư trú tại các thành phố này, làm chậm tốc độ tăng dân số cơ học vào nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương, giảm sức ép về các vấn đề xã hội và cơ sở hạ tầng cho các địa phương, theo giải trình của Thường vụ QH.

Giám sát giảm nghèo, tái cơ cấu

Năm 2014, QH sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 và việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, theo nghị quyết được thông qua chiều 20/6.

Trong tái cơ cấu, QH sẽ giám sát cả ba lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có ĐB đề nghị chọn một trong ba lĩnh vực trên, nhưng theo Thường vụ QH, cả ba nội dung nêu trên đều là nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế và có liên hệ mật thiết với nhau, việc giám sát cả ba nội dung sẽ bảo đảm toàn diện hơn, từ đó, có thể đưa ra hệ thống giải pháp đồng bộ, tổng thể.

Chiều nay QH cũng biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều 170 luật Doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp sắp hết thời hạn hoạt động trong 2 năm 2014 và 2015 (đến 31/12/2014 là 142 doanh nghiệp; đến 31/12/2015 là 269) được đăng ký lại để điều chỉnh thời hạn hoạt động; nhiều doanh nghiệp khác tuy chưa hết thời hạn hoạt động nhưng có nhu cầu được bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp đã hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép đầu tư nhưng chưa thực hiện giải thể doanh nghiệp và thực tế vẫn đang được hoạt động thì việc sửa đổi lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp được đăng ký lại và hoạt động một cách hợp pháp.

Đối với những doanh nghiệp đã hết thời hạn hoạt động ghi trên giấy phép đầu tư, chưa thực hiện thủ tục giải thể và vẫn còn nhu cầu hoạt động, luật bổ sung quy định bắt buộc các doanh nghiệp này phải đăng ký lại trong thời hạn 6 tháng, nếu không sẽ phải thực hiện thủ tục giải thể bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đối với những doanh nghiệp đang còn thời hạn hoạt động nhưng nay muốn thay đổi thời hạn hoạt động thì bắt buộc phải đăng ký lại.

Chung Hoàng