Chính phủ vừa ban hành nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, có 9 nhóm đối tượng có nghĩa vụ kê khai.

Theo nghị định, có 9 loại đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập: đại biểu QH, HĐND chuyên trách, người ứng cử đại biểu QH, HĐND, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại QH, HĐND.

Cán bộ, công chức từ phó trưởng phòng của UBND cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tài sản ở nước ngoài cũng phải kê khai

Phải kê khai tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài... Ảnh minh họa: Minh Thăng

Nghị định cũng quy định sĩ quan chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương đương phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó trưởng công an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân phải kê khai tài sản.

Những người giữ chức vụ tương đương phó trưởng phòng trở lên tại bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước... phải kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài ra còn có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, người giữ chức vụ tương đương phó trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng...

 

Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soán, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý tương đương từ phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước, người là đại diện phần vốn của Nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp nhà nước và giữ chức danh quản lý từ phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nước.

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn.

Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm toán viên Nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên Nhà nước.

Người không giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan Nhà nước, Đảng... làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực theo quy định như tổ chức cán bộ, tài chính, ngân hàng, công thương, xây dựng, giao thông, y tế... cũng phải kê khai tài sản, thu nhập.

Kê khai tài sản ở nước ngoài

Các loại nhà, công trình xây dựng phải kê khai bao gồm: Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; nhà, công trình xây dựng khác chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; nhà, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

Các đối tượng cũng phải kê khai quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

Phải kê khai tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản ở nước ngoài; các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tổng thu nhập trong năm.

Cũng phải kê khai ô tô, mô tô, xe máy, tàu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Phải hoàn thành kê khai chậm nhất vào ngày 31/12 hàng năm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/9 tới.

PV