Ngày 2/1, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM đã có Quyết định xóa tên 320 luật sư khỏi danh sách luật sư của Đoàn.

Theo Đoàn luật sư TP.HCM, quyết định này được căn cứ vào Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012, căn cứ vào Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được phê duyệt kèm theo quyết định 1573/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 28/8/2015.

"Xóa tên khỏi danh sách của Đoàn Luật sư TP.HCM 320 luật sư vì đã không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm theo quy định Khoản c, Điểm 3 và Khoản 5, Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam" - Quyết định nêu rõ.

Theo đó, quyết định có hiệu lực từ ngày ký là 27/12/2018. Các luật sư và văn phòng luật sư có tên trong danh sách buộc phải thi hành.

 

Trước đó, ngày 10/8/2018 và ngày 21/11/2018, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM đã có cuộc họp về việc xử lý các luật sư nợ phí liên tục nhiều năm dù đã gửi thư mời và thông báo công khai nhưng không nhận được câu trả lời.

Ngày 21/12/2018, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM cũng đã chấp nhận đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sư của 402 người trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Một luật sư ở TP.HCM bị kỷ luật, xóa tên

Một luật sư ở TP.HCM bị kỷ luật, xóa tên

Bị xóa tên khỏi danh sách luật sư, ông Phạm Công Út không muốn khiếu nại, mà khẳng định “Không cho tôi làm luật sư thì tôi làm việc khác”.    

Đoàn Nga