Sau khi có Thông báo kết luận thanh tra về việc bổ nhiệm sai bà Trần Vũ Quỳnh Anh làm Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, chiều nay Sở Xây dựng Thanh Hóa có giải trình cho rằng Sở đã làm đúng, đủ quy trình...

Sở Xây dựng Thanh Hóa giải trình ra sao về việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh?

Về tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm

Theo giải trình của Sở Xây dựng Thanh Hóa, tháng 1/2011, bà Trần Vũ Quỳnh Anh được hợp đồng làm việc tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng (là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng) làm nhiệm vụ quản lý văn bản, hợp đồng kinh tế, tổng hợp và công nghệ thông tin.

Tháng 2/2012, Sở Xây dựng đã tổ chức thi tuyển (Hội đồng chấm thi gồm 25 người), bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã trúng tuyển với số điểm cao (280/300 điểm) và được phân công làm việc tại Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Tháng 5/2013, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã tham dự và trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012 - 2013 của tỉnh Thanh Hóa (Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 07/05/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) với số điểm cao thứ 3 toàn tỉnh và môn kiến thức chung đạt điểm cao nhất (95/100 điểm); và được phân công tiếp tục làm việc tại Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng.

Tháng 4/2014, sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình theo Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa (tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cấp phòng, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị ban chấp hành đảng bộ sở và hội nghị ban lãnh đạo sở), Sở Xây dựng đã tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng phòng (bảo vệ chương trình hành động trước toàn thể cán bộ chủ chốt) và bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã xếp thứ nhất trên tổng số 7 cán bộ tham gia thi. Trên cơ sở đó, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định số 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Sau đó, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Sở về xây dựng phương án thi tuyển chức danh Trưởng phòng, sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình bổ nhiệm theo Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa, tại kỳ thi tuyển cạnh tranh chức danh Trưởng phòng (có thành lập Hội đồng thi tuyển gồm 26 thành viên do 01 đồng chí Phó Giám đốc sở làm Chủ tịch hội đồng và có ban hành Quy chế thi tuyển), bà Quỳnh Anh đạt điểm số cao nhất (177.3/200 điểm) trong tổng số 26 ứng viên thi tuyển chức danh Trưởng phòng. Trên cơ sở đó, ngày 07/11/2014, Phó Giám đốc sở Lê Ngọc Thanh đã ban hành Quyết định số 6216/QĐ-SXD về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Tại thời điểm bổ nhiệm bà Quỳnh Anh, Ban lãnh đạo Sở đã thảo luận về tiêu chuẩn thời gian bổ nhiệm bà Quỳnh Anh và thống nhất thời gian công tác tại Trung tâm kiểm định chất lượng của bà Quỳnh Anh được tính vào thời gian có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, có các công việc liên quan đến các phòng chuyên môn thuộc sở và bà Quỳnh Anh có kinh nghiệm trong việc quản lý văn bản, hợp đồng kinh tế, công nghệ thông tin và tổng hợp trong ngành xây dựng.

Vì vậy, tính từ khi về công tác tại Trung tâm Kiểm định cho đến thời điểm bổ nhiệm phó trưởng phòng tháng 4/2014, bà Quỳnh Anh đã có kinh nghiệm 3 năm 3 tháng trong lĩnh vực phụ trách và đến tháng 11/2014 được bổ nhiệm trưởng phòng đã có kinh nghiệm 3 năm 10 tháng; đảm bảo theo quy định của Quyết định 1138/2002/QĐ-UBND của UBND tỉnh (có năng lực thực tiễn và thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên).

Cùng với thực hiện quy trình bổ nhiệm bà Quỳnh Anh, Sở Xây dựng đã có sự đổi mới trong công tác cán bộ là yêu cầu tổ chức thi công khai trong toàn sở đối với các cán bộ đạt tiêu chuẩn. Những cán bộ phải có năng lực, trình độ thực sự mới vượt qua được các kỳ thi tuyển của tỉnh và của sở (bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã tham dự và đạt kết quả cao tại 4 kỳ thi do tỉnh và sở tổ chức bao gồm: Tuyển dụng hợp đồng lao động, tuyển dụng công chức, thi bổ nhiệm phó trưởng phòng và thi bổ nhiệm trưởng phòng). Mặt khác, bà Quỳnh Anh vừa đi làm, vừa tự học thạc sỹ (vào cuối tuần, học trực tiếp bằng tiếng Anh, không qua phiên dịch) để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác.

 

Về chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước

Cũng theo giải trình của Sở Xây dựng, Điều 6, Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (ban hành sau Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa) không quy định phải có 02 chứng chỉ Trung cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên mới được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo.

Vì vậy, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng đã tham mưu cho Ban Giám đốc sở vận dụng để xem xét, quyết định cho bà Quỳnh Anh đạt đủ tiêu chuẩn để thi cạnh tranh bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và TT BĐS. Mặt khác, đến ngày 27/6/2015, bà Quỳnh Anh đã hoàn thành chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và ngày 30/5/2016 đã hoàn thành khóa Cao cấp lý luận chính trị.

Trong thời gian làm việc tại Sở Xây dựng, bà Trần Vũ Quỳnh Anh không vi phạm quy định của pháp luật, được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tham mưu tốt lĩnh vực được giao.

Thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường BĐS từ ngày 07/11/2014 cho đến khi được cử đi học Cao cấp lý luận chính trị vào tháng 09/2015 là không dài (chỉ chưa đầy 10 tháng); công việc giao cho bà Quỳnh Anh không liên quan đến các hoạt động quản lý kinh tế nên khó có khả năng bà Quỳnh Anh liên quan đến việc tham nhũng. Khi bà Quỳnh Anh xin nghỉ công tác, lãnh đạo sở đã vận động gia đình để bà Quỳnh Anh tiếp tục làm việc nhưng bà Quỳnh Anh và gia đình đã kiên quyết xin nghỉ để không làm ảnh hưởng đến gia đình, cơ quan và đồng nghiệp.

Trước đó, tại thông báo kết luận thanh tra việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh của UBND tỉnh Thanh Hóa có ghi: Việc giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ phó phòng, rồi trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “Thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên”; “Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “ đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước” là không đúng quy định tại Mục C, Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.Nội dung chú thích, diễn giải...


Thanh Hóa công bố sai phạm bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh

Thanh Hóa công bố sai phạm bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo kết quả thanh tra  việc bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bổ nhiệm nữ trưởng phòng: Ban Tổ chức tin Sở, không kiểm tra

Bổ nhiệm nữ trưởng phòng: Ban Tổ chức tin Sở, không kiểm tra

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa thấy Trần Vũ Quỳnh Anh là nữ, lại trẻ, tìm ra khó nên không xem xét lại quá trình trước đó.

Thanh Hóa không giấu vụ bổ nhiệm thần tốc nữ trưởng phòng

Thanh Hóa không giấu vụ bổ nhiệm thần tốc nữ trưởng phòng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, ngày mai tỉnh sẽ công bố kết luận thanh tra vụ bổ nhiệm thần tốc nữ trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa.


(Theo Tiền phong)