Theo điều 112 bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

Số ngày nghỉ được hưởng lương theo bộ luật Lao động sửa đổi

- Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (1/1 dương lịch);

- Tết Âm lịch nghỉ 5 ngày.

- Ngày Chiến thắng: 1 ngày (30/4).

- Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (1/5).

- Quốc khánh: 2 ngày (2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

- Giỗ tổ Hùng Vương: 1 ngày (10/3 âm lịch). 

So với quy định hiện hành tại bộ luật Lao động năm 2012, bộ luật Lao động (sửa đổi) bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. 

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. 

 

Điều 113 bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 quy định người lao động làm việc đủ 12 tháng cho 1 người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Theo đó, số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tính như sau: 

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Điều 113 bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 cũng bổ sung quy định mới sau đây: 

Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hằng năm 14 ngày. 

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc. 

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Đủ 5 năm làm việc cho 1 người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm 1 ngày.

Thái An

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chính thức được nghỉ 7 ngày

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chính thức được nghỉ 7 ngày

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020. Tổng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là 7 ngày.