Sở GTVT TP.HCM cho biết trong thời gian gần đây, đơn vị nhận được thông tin phản ánh về việc UBND TP Thủ Đức tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện (mã QR), UBND quận 5 triển khai tổ chức giao thông cho các phương tiện không theo hướng dẫn của Sở.

Tình trạng này đã gây ngộ nhận và khó khăn trong công tác kiểm tra đối với các lực lượng chức năng trên đường.

Sở GTVT TP.HCM 'tuýt còi' 2 địa phương tự ý cấp luồng xanh
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở hàng hóa vào TP.HCM trong thời gian giãn cách xã hội

Về vấn đề này, Sở GTVT đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận huyện triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở tại công văn số 8007/SGTVT - KT ngày 24/7/2021 về hướng dẫn tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông, vận chuyển hàng hóa vào TP hoặc lưu thông qua TP và thông báo số 8444/TB- SGTVT ngày 1/8/2021 về một số nội dung liên quan đến công tác cấp giấy nhận diện (có mã QR) - luồng xanh cho các phương tiện vận tải lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Sở cũng đề nghị CA TP chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện đã được cấp mã nhận diện (có mã QR) trong việc chấp hành các nội dung đã yêu cầu trong thông báo tổ chức giao thông và giấy nhận diện (mục đích, lộ trình, thời gian lưu thông).

Sở giao Thanh tra Sở tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 848/KH-TTS ngày 31/7/2021 về kiểm tra chuyên đề đối với các phương tiện được cấp giấy nhận diện (có mã QR), báo cáo đề xuất cụ thể cho Sở GTVT các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện nay có 2 loại giấy nhận diện (có mã QR) đối với các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa (hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ xuất nhập khẩu) lưu thông đi đến và trên địa TP gồm được phê duyệt bằng phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục đường bộ Việt Nam và được Sở GTVT cấp thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối.

Tuấn Kiệt

TP.HCM tạo mọi điều kiện đẩy nhanh ‘luồng xanh’ trong thời gian giãn cách

TP.HCM tạo mọi điều kiện đẩy nhanh ‘luồng xanh’ trong thời gian giãn cách

Sở GTVT TP.HCM đang tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh ‘luồng xanh’ giúp vận tải hàng hóa thông suốt, đồng thời cho phép xe taxi hoạt động trong một số nhiệm vụ ưu tiên như đưa, đón người đến các bệnh viện, ra sân bay và ngược lại.