- Thủ tướng cho rằng một số vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện và có lãnh đạo chủ chốt DN lớn sai phạm bị xử lý pháp luật, tuy cá biệt nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh DN nhà nước.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ khối doanh nghiệp TƯ sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá thành tích sản xuất kinh doanh của đảng bộ khối có mức tăng trưởng khá. 

Các DN trong khối đã tích cực đi đầu trong đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung tái cơ cấu DN, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính...

Sai phạm cá biệt tạo hình ảnh tiêu cực về DNNN

Tuy nhiên,Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế như việc tái cơ cấu DN còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, một số DN có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều DN chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư, ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh còn ít, chậm. Một số DN thua lỗ, quản lý yếu kém gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Bên cạnh đó, một số vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện và còn có lãnh đạo chủ chốt của DN lớn sai phạm bị xử lý pháp luật.

"Tuy là cá biệt nhưng rất nghiêm trọng, tạo dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh DN nhà nước", Thủ tướng nói.

Khắc phục tình trạng hụt hẫng lãnh đạo

 

Thủ tướng cho hay, Đảng bộ trong khối cần tăng cường hội nhập để phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, có cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh. Phát triển nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHCN, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao sản xuất kinh doanh....

Sai phạm cá biệt tạo hình ảnh tiêu cực về DNNN

Đảng bộ cũng cần tổ chức cán bộ kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, công tác cán bộ. Đặc biệt là giám sát hiệu quả người đứng đầu DN và cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên.

Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu DN có năng lực, đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm. 

Chủ động đào tạo và lựa chọn, bố trí cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu dài hạn, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo ở một số DN và tiêu cực công tác cán bộ.

Tại Đại hội, Thủ tướng đã trao tặng Huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ khối doanh nghiệp TƯ và Huân chương độc lập hạng nhì cho Bí thư Đảng ủy khối Bùi Văn Cường.

Hồng Nhì