- Tỉnh Quảng Ninh sẽ có Trung tâm Truyền thông được sáp nhập từ 4 cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh.

PV điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết: GĐ Công an Hà Nội lên tiếng

2 nữ phóng viên điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết

Hôm qua Tỉnh ủy Quảng Ninh họp triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông. Trung tâm này sẽ đi vào hoạt động từ 1/1/2019.

Các cơ quan được hợp nhất gồm: Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh.

2019: Sáp nhập 4 cơ quan báo chí tại Quảng Ninh
Tỉnh ủy Quảng Ninh họp sáp nhập 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
 

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có chứ năng thông tin, tuyên truyền, báo chí, hoạt động dưới sự điều hành của hội đồng biên tập và là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, Trung tâm Truyền thông này thành lập nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí. Tỉnh sẽ phân công một Phó bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, cơ quan thông tin, báo chí địa phương và một số cơ quan liên quan.

Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp bộ máy tinh gọn, giữ nguyên cán bộ, phóng viên, cơ sở vật chất và các sản phẩm báo chí sau khi thành lập.

Quảng Ninh đi đầu hợp nhất 7 chi cục thuế

Quảng Ninh đi đầu hợp nhất 7 chi cục thuế

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương chuyển đổi các tổ chức đảng của cục thuế, chi cục thuế trên địa bàn.

Bộ trưởng Quốc phòng quyết định sáp nhập 4 tạp chí Quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng quyết định sáp nhập 4 tạp chí Quân đội

Sáp nhập 4 tạp chí: Quân huấn, Nhà trường, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng và Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quân sự thành Tạp chí Quân sự Quốc phòng.

Huyện đầu tiên hợp nhất nội vụ với tổ chức, kiểm tra với thanh tra

Huyện đầu tiên hợp nhất nội vụ với tổ chức, kiểm tra với thanh tra

Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ; 

Phạm Công