Công an TP Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định và ra mắt Hội đồng lý luận Công an TP.

Theo đó, Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội gồm 21 thành viên, do Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, Phó GĐ Công an TP Hà Nội là Chủ tịch.

Hội đồng sẽ là cơ quan tư vấn giúp Đảng ủy, Ban GĐ Công an TP Hà Nội nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, lý luận; đề xuất các chủ trương, giải pháp, biện pháp, đối sách trên lĩnh cực bảo đảm an ninh, trật tự, để tham mưu với Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Ra mắt Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa chúc mừng Hội đồng lý luận Công an TP trong lễ ra mắt

Các thành viên trong Hội đồng sẽ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, GĐ Công an TP Hà Nội khẳng định, lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô là kho tàng kiến thức thực tiễn đồ sộ, quý giá, đòi hỏi phải được tổng kết, đúc rút thành lý luận, góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận, khoa học của lực lượng Công an nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng.

Ra mắt Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, GĐ Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Để Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội hoạt động hiệu quả, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, Hội đồng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới.

Đồng thời, rà soát, tổ chức nghiên cứu tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, các chuyên án, vụ án lớn; trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, góp phần bổ sung, phát triển lý luận về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm...

Theo Công an nhân dân