Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa tổ chức đợt huấn luyện vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển. 

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng cộng với giông gió, mưa lớn dài ngày, song cán bộ, chiến sĩ trên các tàu đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác huấn luyện. 

 

Các kíp tàu đã kịp thời rút kinh nghiệm sau từng nội dung, khoa mục, coi trọng các nội dung luyện về chuyên ngành Cảnh sát biển như: kiểm tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chống cướp biển và cướp có vũ trang. 

Kết quả đợt huấn luyện vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2016 là cơ sở để Vùng cảnh sát biển 1 tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy ở các cấp; cũng như kiểm tra trình độ khai thác sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu Cảnh sát biển.

Theo QPVN