Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật vừa tổ chức buổi trình diễn Tăng thiết giáp và tên lửa khí tài đặc chủng toàn quân.

Buổi trình diễn nằm trong chương trình tập huấn kỹ thuật chuyên ngành Tăng thiết giáp và tên lửa, khí tài đặc chủng toàn quân năm 2016.

XEM CLIP:

 

Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức buổi trình diễn, hệ thống lại các bước đảm bảo kỹ thuật cho lực lượng Tăng thiết giáp và tên lửa khí tài đặc chủng toàn quân ở hai nội dung:  phân đội thiết giáp bơi kiểm tra kỹ thuật và phân đội Tăng thiết giáp bơi vượt sông chiến đấu. 

Khả năng bơi nước của xe Tăng thiết giáp là một trong những tính năng ưu việt, đảm bảo cho xe có thể tự vượt chướng ngại vật và có thể tác chiến hiệu quả trong điều kiện môi trường sông, biển. Trong quá trình đảm bảo kỹ thuật, kiểm tra tình trạng kỹ thuật khi xe vượt chướng ngại nước, thực hành chiến đấu đã được thực hiện tuần tự, đúng quy định. 

Đây là những kiến thức rất quan trọng để các đơn vị tăng thiết giáp - tên lửa khí tài đặc chủng trong toàn quân tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực khai thác, sử dụng hiệu quả các loại xe thiết giáp lốp, Tăng thiết giáp phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị mình.

Theo QPVN