Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận, các chiến lược, đề án đã và sẽ đệ trình Bộ Chính trị, Chính phủ thông qua; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ, trọng tâm là triển khai những giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Hôm nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban tháng 2 năm 2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, tháng 2/2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch,Ngô Xuân Lịch,Bộ Quốc phòng

Nổi bật là, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Ngay sau Tết, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, làm tốt công tác ra quân huấn luyện năm 2018 và chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch,Ngô Xuân Lịch,Bộ Quốc phòng

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, sẵn sàng bước vào năm huấn luyện mới với khí thế thi đua sôi nổi...

Toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về kinh tế, chính trị-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cải tiến, khai thác làm chủ nhiều loại vũ khí mới

Cải tiến, khai thác làm chủ nhiều loại vũ khí mới

Năm 2018, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng phấn đấu bảo đảm kịp thời, đồng bộ chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Xây dựng CAND là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân

Xây dựng CAND là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân

Hội thảo khoa học quốc gia 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Tổng bí thư: Quân đội không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Tổng bí thư: Quân đội không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Quân đội nhân dân Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng”.

Theo VGP