Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019). 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự có Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND. 

Tôn vinh 84 tập thể, 119 cá nhân 'xứng danh bộ đội Cụ Hồ'
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND khẳng định, cuộc vận động đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.  

Thực hiện tốt cuộc vận động cũng là cơ sở để phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, không ngừng tỏa sáng truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Cuộc vận động đã được cán bộ, chiến sĩ toàn quân cụ thể hóa qua các chương trình, mô hình, phong trào hiệu quả như: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”, “Gắn kết hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, “Tết quân dân”, “Nâng bước em đến trường”,“Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Chất lượng sản phẩm, gắn liền với xương máu bộ đội ngoài thao trường và trên chiến trường”, “Tháng hành động kiểu mẫu chấm dứt vi phạm kỷ luật”... 

Tôn vinh 84 tập thể, 119 cá nhân 'xứng danh bộ đội Cụ Hồ'
Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen vì những thành tích và đóng góp xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động
 

Tại hội nghị, 84 tập thể và 119 cá nhân đã được nhận bằng khen vì những thành tích và đóng góp xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Đại tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân được tôn vinh dịp này. 

Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai cuộc vận động theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ Quân ủy TƯ xác định, coi đây là nền tảng quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, thực hiện cuộc vận động một cách tự giác, trách nhiệm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. 

Chiều nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ báo công dâng Bác của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thái An

Xây dựng Quân đội 'tinh, gọn, mạnh, linh hoạt', sức chiến đấu ngày càng cao

Xây dựng Quân đội 'tinh, gọn, mạnh, linh hoạt', sức chiến đấu ngày càng cao

Mục tiêu, phương hướng tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 là “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao.