Không gian trên tàu ngầm như Lionfish là khá hẹp nên chỗ ngủ của các thủy thủ cũng không rộng rãi cho lắm.

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Buồng của thuyền trưởng


Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Cạnh giường ngủ của thuyền trưởng là một chiếc bàn nhỏ.

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Chỗ ngủ của sĩ quan trên tàu ngầm Lionfish của hải quân Mỹ

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

 
Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Buồng ngủ của thủy thủ thường trên tàu ngầm Lionfish

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Các giường ngủ của thủy thủ đều rất chật hẹp

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Các giường tầng của thủy thủ

(Theo VOV/Ảnh: Bill Maloney)