Không gian trên tàu ngầm như Lionfish là khá hẹp nên chỗ ngủ của các thủy thủ cũng không rộng rãi cho lắm.

tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

Buồng của thuyền trưởng


tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

Cạnh giường ngủ của thuyền trưởng là một chiếc bàn nhỏ.

tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

Chỗ ngủ của sĩ quan trên tàu ngầm Lionfish của hải quân Mỹ

tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

 
tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

Buồng ngủ của thủy thủ thường trên tàu ngầm Lionfish

tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

Các giường ngủ của thủy thủ đều rất chật hẹp

tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

tàu ngầm hạt nhân, tàu thủy, BUỒNG NGỦ THỦY THỦ, tàu ngầm quân sự

Các giường tầng của thủy thủ

(Theo VOV/Ảnh: Bill Maloney)