Sáu tháng đầu năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân

Sáu tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là:

Tập trung chỉ đạo dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược. 

Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; xây dựng và nâng cao chất lượng của dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
 Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham dự hội nghị
 

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc....

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng với các đại biểu dự hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng sáu tháng đầu năm 2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân
Đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm công nghiệp quốc phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Quân chính toàn quân

Theo TTXVN, QĐND

Thủ tướng: Coi trọng nêu gương cán bộ, lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Thủ tướng: Coi trọng nêu gương cán bộ, lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Sáng nay (23/6), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10.