Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV, số lượng đại biểu quân đội ở các cơ quan Trung ương là 13 đại biểu (trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng thuộc cơ cấu Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu là 12 đại biểu).

Số lượng đại biểu quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14 đại biểu.

Bên cạnh đó, 6 cán bộ quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV.

Như vậy, tổng số đại biểu quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội khóa XV là 33 đại biểu.

Quân đội được cơ cấu bầu 33 đại biểu Quốc hội khóa XV
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao đổi tại hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử ĐBQH.

Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổ chức lấy ý kiến cử tri với những người được giới thiệu ứng cử.

Các đại biểu nhất trí giới thiệu Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam tham gia ứng cử ĐBQH.

Tại các Quân khu đã có thêm các tướng lĩnh, sỹ quan được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Tại Quân khu 1, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu.

 

Tại Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Tại Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Tại Quân khu 4, có 3 nhân sự được giới thiệu ứng cử, bao gồm: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; và Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu (ứng cử ĐBQH chuyên trách).

Tại Quân khu 5, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Tại Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu.

Tại Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.

Ngày 23/5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số ĐBQH dự kiến là 500 người.

Quân đội được cơ cấu bầu 33 đại biểu Quốc hội khóa XV

Trần Thường

Sáu tướng lĩnh các quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Sáu tướng lĩnh các quân khu được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Các tướng lĩnh và sĩ quan thuộc các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.