Hôm nay (17/7), Cục Bảo vệ an ninh quân đội (Tổng cục Chính trị) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (20/7/1950 - 20/7/2020) và đón nhận huân chương Quân công hạng ba. 

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao huân chương Quân công hạng ba tặng Cục Bảo vệ an ninh quân đội.

Phòng ngừa hoạt động cài cắm, phá hoại nội bộ
Đại tướng Lương Cường trao huân chương Quân công hạng ba tặng Cục Bảo vệ an ninh quân đội. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thay mặt Thường vụ Quân ủy TƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của Cục Bảo vệ an ninh quân đội và ngành Bảo vệ an ninh quân đội.

Đại tướng lưu ý, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta; đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đòi “phi chính trị hóa” quân đội.

Lợi dụng chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Đảng, Nhà nước và sự tiến bộ của khoa học công nghệ, chúng gia tăng các hoạt động phá hoại nội bộ, thu thập tin tức tình báo, bí mật Nhà nước, bí mật quân sự bằng các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

Cùng với đó, những ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường; những tiêu cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quân đội những yêu cầu mới ngày càng cao hơn.

 

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường yêu cầu cần quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác bảo vệ an ninh Quân đội và các yêu cầu nhiệm vụ chính trị xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Phòng ngừa hoạt động cài cắm, phá hoại nội bộ
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tập trung làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề mới, có tính đột phá, chiến lược về công tác bảo vệ an ninh quân đội, nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, công tác phòng gian giữ bí mật, phòng chống các hoạt động phá hoại, bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin...

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội triển khai các biện pháp nắm chắc địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại và các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội; các mục tiêu trọng yếu, chiến lược.

Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động cài cắm, móc nối, thu thập tình báo, phá hoại nội bộ ta, phòng chống và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của ngành Bảo vệ an ninh quân đội có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân....

Thành Nam

Bộ Quốc phòng có thêm ba tân thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm ba tân thứ trưởng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản và Phó đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.