Trước những mất mát, hy sinh cùng sự cố hai máy bay vừa qua, ngay trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quân vẫn luôn xác định rõ trách nhiệm, bản lĩnh, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh vì sự bình yên của Tổ quốc.

 

Theo QPVN