- Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nhất là trong cổ phần hóa DN.

Hôm nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu về việc triển khai thực hiện “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN quân đội đến năm 2020”.

cổ phần hóa, cổ phần hóa doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) đã thông báo về tình hình hoạt động của các DN quân đội từ năm 2001 đến nay.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các DN quân đội phù hợp với yêu cầu đổi mới, phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần vào phát triển KT-XH. Từ trên 300 DN từ trước năm 2000, đến nay còn lại 88 DN 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và 21 công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới, nhiều DN quân đội vẫn có tốc độ tăng trưởng khá, giữ vững thương hiệu trên các lĩnh vực mà quân đội có tiềm năng như viễn thông, bay dịch vụ, dịch vụ cảng biển, xây dựng, đóng tàu..., đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển DN trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế.

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng nhấn mạnh, việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo được thực hiện theo hướng sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; phù hợp với thị trường, thực tiễn DN quân đội; rút gọn đầu mối, gắn với đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội và định hướng phát triển DN không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 

Không để thất thoát vốn, tài sản của quân đội và nhà nước

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nhất là trong cổ phần hóa DN, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của quân đội và nhà nước”, Tướng Thắng cho biết.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thời gian tới sẽ kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng ngại đổi mới, né tránh cổ phần hóa; thực hiện cổ phần hóa đồng bộ các DN; kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn triệt để đối với DN ít liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN sau sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa; thực hiện việc bổ nhiệm, đánh giá, và phát huy tốt vai trò người quản lý, người đại diện theo đúng các quy định pháp luật; giải quyết tốt công tác chính sách với quân nhân và người lao động bảo đảm công khai dân chủ, đúng quy định trong quá trình sắp xếp, đổi mới, nhất là cổ phần hóa DN.

Theo đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), việc triển khai đề án đã khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là một trong những đơn vị tiên phong trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là thực hiện nghị quyết TƯ 5 (khóa 12); thể hiện trách nhiệm của Quân ủy Trung ương với hoạt động sắp xếp, đổi mới các DN quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng: Giải thể doanh nghiệp quân đội không hiệu quả

Bộ trưởng Quốc phòng: Giải thể doanh nghiệp quân đội không hiệu quả

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Quân ủy TƯ cương quyết thực hiện đề án sắp xếp cấu trúc lại doanh nghiệp quân đội.


'Đơn vị quân đội làm kinh tế đơn thuần phải cổ phần hóa'

'Đơn vị quân đội làm kinh tế đơn thuần phải cổ phần hóa'

Đó là trả lời của thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị tại cuộc họp báo bàn giao đất quốc phòng cho TP.HCM.

Sợ sai phạm cổ phần hóa, đùn việc lên tận Chính phủ

Sợ sai phạm cổ phần hóa, đùn việc lên tận Chính phủ

Phó Thủ tướng chỉ rõ, tâm lý thận trọng, e ngại một số vụ việc cổ phần hóa trước đây bị thanh kiểm tra, nên có chuyện đùn đẩy lên tận Chính phủ.

Thu hồi hơn 1000 xe biển đỏ của doanh nghiệp quân đội

Thu hồi hơn 1000 xe biển đỏ của doanh nghiệp quân đội

Bộ Quốc phòng đã thu hồi các xe biển đỏ trang bị cho DN quân đội, trên 1.000 xe.

Thái An