Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1: Trung tướng Dương Đình Thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn tướng lĩnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy bốn quân khu
Trung tướng Dương Đình Thông

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn tướng lĩnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy bốn quân khu
Trung tướng Nguyễn Quang Cường

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phụ trách Tư lệnh Quân khu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Bùi Công Chức được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7: Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bốn tướng lĩnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy bốn quân khu
Trung tướng Trần Hoài Trung

Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính uỷ Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ mới.

Bốn tướng lĩnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy bốn quân khu
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng 

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành Nam

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phụ trách Tư lệnh Hải quân

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phụ trách Tư lệnh Hải quân

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm được giao nhiệm vụ Phụ trách Tư lệnh Hải quân thay cho Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.