Thời sự
>>

Quốc phòng

Gìn giữ hòa bình LHQ: Sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến 2.2icon
Gìn giữ hòa bình LHQ: Sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến 2.2
icon
 Các cán bộ, nhân viên bệnh viện cơ bản xác định tốt nhiệm vụ, thu xếp công việc gia đình để tham gia và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
video box
 
HIỂN THỊ THÊM TIN